MUZEUM, OPERA

OPERA MADLENIANUM

Opera a divadlo Madlenianum bylo založeno v roce 1998 a bylo jedinou operou v soukromém vlastnictví v Evropě. Díky úsilí zakladatelky a donátorky paní Madleny Zepter se Opera a divadlo Madlenianum stala kulturně významným prostorem, který inspiruje a formuje komunitu nejen v Srbsku, ale i v Evropě. Nová scéna Opery a divadla Madlenianum otevírá své brány tvůrcům, hercům a umělcům, neboť patří k nejmodernějším budovám v Evropě. Může nabídnout přelomové umělecké inscenace, jako je představení Petrohradské opery, „Lovci perel“ Georgese Bizeta nebo Gounodův „Faust“.

Madlenianum představuje nové hudebně-scénické divadlo v Srbsku bez vlastního stálého souboru, ale se stálým organizačním, administrativním a technickým týmem.

MADLENIANUM OPERA & THEATRE
11080 ZEMUN, Belgrade
Adresa: Glavna Str, 32
Tel: +381 11 316 27 97
E-mail: blagajna@madlenianum.rs
www.operatheatremadlenianum.com

ZEPTER MUSEUM

S vědomím, že kultura národa je zrcadlem, v němž se odráží jeho vědomí, víra a tradice, paní Zepterová 1. července 2010 slavnostně otevřela Zepter Museum. Sbírka, která vznikala od roku 1994, obsahuje stovky děl od více než 200 umělců, včetně uměleckých děl vytvořených v Srbsku v druhé polovině dvacátého století a na počátku nového tisíciletí (obrazy, kresby, pastely, sochy, instalace).

Ministerstvo kultury Srbské republiky zaregistrovalo toto zařízení jako první soukromé muzeum umění v Srbsku. Ministerstvo kultury se také rozhodlo udělit nově zřízenou cenu Zlatý věnec za mimořádný přínos k rozvoji kultury a umění prostřednictvím mecenášství a dárcovství paní Zepter, která svému rodnému městu věnovala také Galerii Zepter, operu a divadlo Madlenianum, knihkupectví Svět knihy Zepter a Madl' Art.

ZEPTER MUSEUM
Adresa: Kneza Mihaila Street, 42, Belgrade
Tel: + 381 (0)11 / 328 33 39 & 33 00 120
E-mail: muzejzepter@zepter.rs

Miláno, 10. června 2017, oslava 30. výročí založení společnosti Zepter a odhalení nového muzea Zepter, v němž jsou dnes vystaveny produkty, které se zapsaly do historie. „Vytvořili jsme svědectví o trvanlivosti a zanechali jím svou trvalou stopu v historii,“ uvedl pan Zepter ve svém úvodním projevu.

Muzeum vytvořila stavební společnost Edilvit a je umístěno v centru tří výrobních závodů společnosti Zepter, čímž se stává nedílnou a živou součástí dědictví společnosti, s výhledem na výrobní oddělení, jako otevřené okno do budoucnosti. Dvoupodlažní interiér navrhl architekt Stefano Recalcati a Studio A2T za podpory architekta Zorana Aleksiče.

MILANO MUSEUM
via Sibilla Aleramo 13
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Tel. +39 02660931
E-mail: info@menfi.it