ZNEČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ

V dnešním světě se stal život ohrožujícím problémem nejen vzduch, který dýcháme venku v ulicích měst, ale i vzduch uvnitř našich domovů a kanceláří - míst, kde bychom se měli cítit bezpečně. Znečištění ovzduší se týká každého. Nemůžeme se před ním skrývat. Všude, kde dýcháme, jsme neustále obklopeni škodlivinami a toxiny, zejména v našich vlastních domovech!

90 % ČASU TRÁVÍME V INTERIÉRU

To znamená, že 90 % času dýcháme recyklovaný vzduch. Recyklace vzduchu, zejména v běžných větracích systémech, znamená, že se v něm hromadí prach, plísně, bakterie, viry, cigaretový kouř, různé chemické látky a další toxiny, jejichž množství se s opakovaným používáním vzduchu zvyšuje! Úroveň znečištění vzduchu v domácnosti může být 2, 5 až 100krát horší než vzduch venku! Při každém nádechu vdechujeme 40 000 až 75 000 prachových částic.

Jeden gram prachu obsahuje 700 milionů různých částic, které dohromady představují obrovskou hrozbu pro naše zdraví. V průběhu evoluce se naše organismy přizpůsobily boji s prachem, ale dnes má prach zcela jinou strukturu a je mnohem škodlivější. Z tohoto důvodu řadí agentura EPA špatnou kvalitu vzduchu v interiérech mezi pět největších environmentálních rizik pro veřejné zdraví.

Protection against air pollution

ÚČINKY NA ZDRAVÍ SE MOHOU PROJEVIT I NĚKOLIK LET PO EXPOZICI

Měli jste někdy bolesti hlavy nebo podrážděný nos i krk a tyto příznaky nechtěly zmizet? Alergické kožní reakce? Závratě a únavu i po vydatném spánku?

Tyto příznaky lze snadno ignorovat. Volně prodejné léky, jako je aspirin nebo léky proti nachlazení, je skrývají a brání nám hledat jejich příčinu. Další příznaky:

  • Přetrvávající kašel, podráždění spojivek, bolest hlavy
  • Únava, závratě, alergická kožní reakce, slabost
  • Nástup astmatu, časté infekce horních cest dýchacích

Vystavení rozpouštědlům, čisticím prostředkům, pesticidům a dalším těkavým organickým sloučeninám může způsobit všechny tyto příznaky a také nevolnost, krvácení z nosu a dušnost. Těžké kovy v ovzduší, např. olovo a rtuťové páry, mohou ovlivňovat trávicí trakt a způsobovat svalové křeče a třes, slabost, změny osobnosti, ztrátu sluchu... seznam je dlouhý!

Biologické znečišťující látky, jako jsou zvířecí srst, plísně a roztoči, mohou také přispívat k šíření nemocí a infekcí. Navíc mohou být příčinou svírání na hrudi, úporného kašle a rýmy.

Kamna, krby a ohřívače nám také mohou způsobit onemocnění. Závratě, bolesti hlavy, podráždění očí a angina pectoris u osob s ischemickou chorobou srdeční a mnoho dalších již zmíněných příznaků mohou být způsobeny těmito zdroji spalování.


Indoor and Outdoor Air Polutions

ŽIJETE S KUŘÁKEM?

Vdechování tabákového kouře (pasivní kouření) je stejně škodlivé jako kouření samotné, ne-li škodlivější. Podráždění spojivek, sípání, chrápání, zhoršení chronických onemocnění dýchacích cest, srdeční choroby a rakovina jsou jen vybraná zdravotní rizika, které způsobuje pasivní kouření. Ohrožení jsou nejen dospělí, ale především děti.

Tobacco smoke, or second-hand smoke

SYNDROM NEMOCNÝCH BUDOV

S rozvojem technologií stavíme modernější a stále honosnější budovy - avšak z levnějších materiálů. Po přezkoumání vlivu těchto materiálů na zdraví se ustálilo spojení syndrom nemocných budov. Z podlahových krytin, koberců a plastových součástí se uvolňuje vysoké množství toxických látek, které se používají při výrobě nábytku. Škodlivá jsou např. lepidla, barvy, laky, některé moderní stavební materiály a syntetické tkaniny. Odhaduje se, že až 60 % budov ve Spojených státech je postiženo syndromem nemocných budov, včetně budovy samotné Agentury pro ochranu životního prostředí!

Syndrom nemocných budov způsobuje neustávající kašel, podráždění, bolesti hlavy, únavu, závratě, alergické kožní reakce, astmata, infekce dýchacích cest.

NÍZKÁ KVALITA VZDUCHU V KANCELÁŘI

Až 20 % pracovníků uvádí, že jejich výkonnost je snížena působením tohoto syndromu. Pětina zaměstnanců nemůže kvůli nízké kvalitě vzduchu v místnostech pracovat naplno! Kvůli znečištění se každých deset let zvyšuje počet osob trpících astmatem o 50 %. Ročně je astma příčinou 14,5 milionu zameškaných pracovních dnů a 14 milionů zameškaných školních dnů.