CO PIJETE?

JE VODA Z KOHOUTKU, KTEROU PIJEME, BEZPEČNÁ? VĚTŠINOU NE.

Voda z kohoutku se často čistí přidáním dezinfekčních rozpouštědel, jako jsou chloridy a další chemické látky, které se dostávají do našich těl, např. arsen, olovo kadmium, fluorid nebo bakterie, kvasinky a viry. Vyčištěná voda z kohoutku, která se dostává do našich domovů, je často plná sloučenin železa, protože voda putuje starým zkorodovaným podzemním potrubím a všechna tato rez se dostává do vody, kterou obvykle pijeme a používáme v domácnosti.

Dlouhodobé vystavení těmto chemikáliím vede k poškození kůže, problémům s oběhovým systémem, zvýšenému riziku onemocnění rakovinou, problémům s ledvinami, vysokému krevnímu tlaku a dalším závažným zdravotním potížím.


JE BALENÁ VODA, KTEROU PIJEME, BEZPEČNÁ? PRAVDĚPODOBNĚ NE.

Největší obavy vzbuzují lahve s vodou, které obsahují BPA (bisfenol A), což je toxická chemická látka, která je řazena mezi endokrinní disruptory a ovlivňuje normální hladinu hormonů v našem těle. I kdyby tento materiál nebyl důvodem k obavám, měla by jím být skutečnost, že toto odvětví není přísně regulováno a není povinno uvádět na etiketách zdroj vody. Některé balené vody pocházejí z nedotčených zdrojů, ale obrovské procento jich jednoduše pochází z obecních zásob.

Nejčastěji se rozhodujeme pro balenou vodu, protože si myslíme, že jiná možnost není. Toto řešení je však drahé a velmi nepohodlné. Když se rozhodneme pro balenou vodu jako zdroj pitné vody, rozhodneme se nosit s sebou stovky těžkých lahví, které se po vyprázdnění likvidují, což přispívá k již tak velkému znečištění životního prostředí.

Navzdory nepohodlí a vysokým finančním výdajům do balené vody si nemůžeme být jisti, že to, co je uvnitř lahve, je skutečně kvalitní. Problém balené vody: 1900krát dražší než voda z kohoutku. Nesnadné a nepohodlné řešení kvůli přenášení těžkých lahví do domácnosti. Pouze každá pátá láhev s vodou je recyklována. Průmysl balené vody je regulován v mnohem menší míře než obecní čističky vody.

Procesy výroby, přepravy a recyklace plastových lahví mají nesmírně negativní vliv na životní prostředí.

Bottled water we drink

JE FILTROVANÁ VODA, KTEROU PIJEME, BEZPEČNÁ? VĚTŠINOU ANO.

Trh dnes nabízí širokou škálu filtrů, které se značně liší kvalitou, designem, účinností i cenou. Mnohé systémy jsou drahé a navíc postrádají potřebnou certifikaci, kontrolu kvality nebo bezpečnostní prvky. Chybí u nich vědecké studie o účinnosti čištění vody, což představuje skutečnou hrozbu pro naše zdraví a pohodu.

Filtrovaná voda může být tím nejlepším, nejzdravějším a nejlevnějším řešením, pokud najdete správný systém pro filtraci vody. Než vypijete další sklenici vody, dvakrát si to rozmyslete – udělejte chytré rozhodnutí!

PROČ JE REVERZNÍ OSMÓZA NEJLEPŠÍM PROCESEM FILTRACE VODY?

Reverzní osmóza je technologie, která se používá k odstranění kontaminujících látek (včetně dusičnanů, pesticidů, síranů, fluoridů, bakterií, léčiv a arzenu) z vody protlačováním vody pod tlakem přes polopropustnou membránu. Nečistoty jsou odfiltrovány poté, co tlak vody protlačí vodu přes membránu RO. Zůstane jen lahodná, čistá pitná voda.

Filtered water we drink