VĚDECKÝ PŘÍSTUP

FUNKCE TERAPIE BIOPTRON HYPERLIGHT:

  1. Brewsterova optická jednotka
  2. Bioptron polychromatické světlo
  3. Bioptron světlo s nízkou energií
  4. Bioptron inkoherentní světlo
  5. Bioptron vertikálně lineárně polarizované světlo
  6. Bioptron Hyperpolarizované světlo

Bioptron-new_lamps-narrow

BREWSTEROVA OPTICKÁ JEDNOTKA

Vysoce kvalitní Brewsterova optická jednotka je umístěna v určitém úhlu v zařízení BIOPTRON. Když difúzní/neuspořádané nepolarizované světlo ze světelného zdroje BIOPTRON vstupuje do Brewsterovy optické jednotky, odráží se a stává se (s minimální ztrátou odrazu) zcela a dokonale vertikálně lineárně polarizovaným.


Zepter-Bioptron-24-CZ

POLYCHROMATICKÉ SVĚTLO BIOPTRON

BIOPTRON generuje světlo ve viditelném spektru i v části infračervených vlnových délek v rozmezí od 480 nm do 3 400 nm, což je 1,15 – 2,90 eV (s výrazným vrcholem při 720 nm, 1,70 eV). To umožňuje pronikání světla hluboko do tkáně a aktivování i podporu různých buněčných a biologických procesů, které urychlují regenerační a reparativní hojivé procesy.


Zepter-Bioptron-Light-Therapy-01-CZ

BIOPTRON INKOHERENTNÍ SVĚTLO

Nefázové nebo nesynchronizované světlo je charakterizováno světelnými vlnami, které nejsou časově ani prostorově synchronizovány. Časté a náhodné fázové změny mezi fotony světla různých vlnových frekvencí a vlnových délek z něj dělají světlo s nízkou intenzitou.

Inkoherentní světlo BIOPTRON podporuje bezpečné, neinvazivní a účinné hojení bez rizika vzniku rezistence vůči terapii. Na rozdíl od toho má většina laserových světel vysokou intenzitu koherentního světla, které má vysoký potenciál poškození tkáně.

Zepter-Bioptron-21-CZ

BIOPTRON SVĚTLO S NÍZKOU ENERGIÍ

BIOPTRON dodává konzistentní proud světla se stálou intenzitou (známou také jako hustota výkonu) 40 mW/cm2 ve vzdálenosti 10 cm od ošetřované oblasti. Dávkování světla BIOPTRON lze přesně určit, protože světlo BIOPTRON má dvě složky, výkon a čas: Energie (J) = výkon (W) × čas (s) (Bunsenovo-Roscoeovo pravidlo reciprocity ve fotobiologii).

Jinými slovy, pokud se výkon zdvojnásobí a doba expozice zkrátí na polovinu, dodá se stejné množství energie, ale budou dosaženy a pozorovány velmi odlišné biologické reakce. BIOPTRON dodává dávku světla odpovídající průměrné hustotě energie 2,4 J/cm2 za minutu. To představuje nízkou a bezpečnou dávku světla, která stimuluje přirozené hojení bez vedlejších účinků.

BIOPTRON VERTIKÁLNÍ LINEÁRNÍ POLARIZOVANÉ SVĚTLO (VLPL)

Když se rozptýlené světlo vyzařované halogenovou žárovkou dopadne na Brewsterovu optickou jednotku a odrazí se od ní, toto světlo se stane vertikálně lineárně polarizovaným s vlnami, které se šíří ve vertikálních paralelních rovinách v jednom směru. Na rozdíl od difúzního a laserového světla působí BIOPTRON VLPL nejen na molekuly na základě jejich absorpčních vlastností, ale účinně působí na strukturu a organizaci biologických procesů, molekul a tkání, a proto má výrazně lepší léčebný účinek.

Všechny biologické struktury v normálním funkčním stavu jsou lineárně uspořádány (například tekuté krystaly, kolagen, mikrotubuly, lipidy v membránách, vnitřní uspořádání mitochondrií a lineární organizace dipólových momentů vody). Když jsou biologické procesy neuspořádané, díky jejich lineárnímu uspořádání je VLPL vrací do optimálního funkčního stavu.

BIOPTRON v podstatě kromě polarizace poskytuje optimální výběr světelných spekter a světelné energie v čase, který je potřebný k léčbě mnoha zdravotních stavů. Vysvětlení takového hlubokého účinku fenoménu BIOPTRON spočívá mimo jiné v tom, že 85,5 % všech molekul v lidském organismu tvoří molekuly vody (složené z atomů vodíku a kyslíku) a že každá z nich má v organismu určitou funkci.

DiagramHyperpolarizedLight-XL-CZ

HISTORIE BIOPTRONU

VYNÁLEZ


Dánský lékař Niels Ryberg Finsen (na snímku) založil moderní světelnou terapii přibližně před 100 lety. V roce 1903 mu byla za jeho úspěchy v oblasti světelné terapie udělena Nobelova cena za medicínu. Finsen vytvořil první zařízení pro generování technicky syntetizovaného slunečního světla a dosáhl vynikajících výsledků při léčbě pacientů trpících speciálním typem kožní tuberkulózy.

VÝVOJ SVĚTELNÉ TERAPIE BIOPTRON

Na začátku rozvoje fotoléčby se v moderní světelné terapii používaly zejména infračervené a ultrafialové části spektra. Začátkem 80. let 20. století vytvořil výzkumný tým vědců zdroj světla, který byl původně založen na nízkoúrovňové laserové terapii, ale ve skutečnosti pracoval s téměř celým rozsahem viditelného světla a částí infračerveného světla. Výzkum odhalil určité fyzikální vlastnosti, které jsou nezbytné pro účinnost světelné terapie. Na základě této technologie později vznikl systém světelné terapie BIOPTRON. 

Společnost BIOPTRON AG nepřetržitě spolupracuje s odborníky, výzkumníky a lékaři v mnoha zemích s cílem prozkoumat vlastnosti a terapeutickou účinnost světelné terapie BIOPTRON Hyperlight.

bioptron-gallery-2

bioptron-gallery-1

CERTIFIKÁTY

BIOPTRON AG - ZABEZPEČENÍ NEJVYŠŠÍ KVALITY

Vlastní laboratoře společnosti BIOPTRON AG se neustále zabývají testováním a optimalizací zařízení BIOPTRON podle nejnovějších vědeckých studií nezávislých institucí. 

Současně jsou zařízení BIOPTRON dále certifikována akreditovanými nezávislými zkušebními ústavy. Naše obchodní procesy včetně výzkumu a vývoje, hodnocení dodavatelů, dodávek komponentů do výroby, průběžných kontrol a samotného výrobku splňují všechny požadované předpisy podle směrnice Evropského společenství o zdravotnických prostředcích 93/427 EHS, jakož i konkrétní vnitrostátní předpisy místních trhů.