CO JE TERAPIE BAREVNÝM SVĚTLEM

BARVA JE SVĚTLO A SVĚTLO JE BARVA

Slunce vyzařuje světlo s různými frekvencemi. Tyto frekvence lze oddělit procesem zvaným refrakce. Když světlo prochází skrz krystalový hranol, láme se a rozděluje na sedm barev spektra, přičemž každá barva má svoji vlastní frekvenci.

Pokud oddělené barvy přejdou přes jiný hranol, vytvoří bílé světlo. První osobou, která tento jev koncem 17. století dokázala, byl Isaac Newton, významný britský fyzik.

Bioptron Color Therapy Filters

VLNOVÉ DÉLKY A FREKVENCE BAREV

Energie se šíří ve vlnách. Vzdálenost mezi jednotlivými po sobě následujícími vlnami se nazývá vlnová délka a počet kmitů vlny za jednu sekundu se nazývá frekvence. Obecné pravidlo říká, že čím delší je vlnová délka, tím nižší je frekvence. Každá barva má svoji specifickou frekvenci a vlastní individuální vlnovou délku, a tedy i své specifické účinky.

Fialová má nejkratší vlnovou délku, zatímco červená má nejdelší. Za fialovou se nachází ultrafialová, která je sice pro lidské oko neviditelná, ale může procházet naším tělem. Ultrafialové záření nám poskytuje opálení a ničí bakterie. Nejdelší vlnovou délkou na druhé straně spektra je červená. Za červenou se nachází infračervené záření, po kterém následují mikrovlny, radar, rádio a televizní vlny, které jsou pro lidské oko neviditelné.

Červená, oranžová a žlutá barva mají delší vlnovou délku a zřejmě se dostanou do oka rychleji než barvy na opačném konci spektra. Nazývají se teplými barvami a často si je spojujeme s ohněm a sluncem.

Zelená, modrá a fialová jsou vnímány jako studené barvy. Pohybují se na kratších vlnových délkách, takže se zdá, že jim trvá déle, než se dostanou do našich očí. Připomínají moře a řeky, oblohu a svěžest zimního svítání

Každá teplá barva má svoji komplementární studenou barvu, která se páruje takto: červená – modrá, oranžová – indigová, žlutá – fialová, zelená – červená (purpurová).

Bioptron Pro1, Color therapy optics

Zepter-Bioptron-Color-Therapy-3-V2


Světlo BIOPTRON
je polarizované; elektromagnetické vlny polarizovaného světla kmitají jen v paralelních rovinách, díky čemuž je toto světlo velmi pronikavé. Nevznikají žádné ultrafialové paprsky ani výrazné teplo: Přístroje pro světelnou terapii BIOPTRON jsou bezpečné a nemají žádné negativní vedlejší účinky.

Barevná a světelná terapie se zaměřuje na léčbu příčiny onemocnění, a nikoli jeho symptomů, přičemž stimulací fyzických a emocionálních podmínek se snaží vytvořit rovnováhu v těle.

Tato sada barevného světla je založena na 2 principech barevné terapie – bioinformačním konceptu pro tlakové body a stimulaci čaker – a poskytuje výhody:

BIOPTRON Color Light Set je šetrný, bezpečný a účinný.

BAREVNÁ TERAPIE ČAKER

Zdraví je podmíněno rovnováhou nejen našich fyzických, ale také emocionálních, mentálních a duchovních potřeb. Princip barevné terapie čaker vychází z předpokladu, že barvy jsou spojeny se sedmi hlavními čakrami, což jsou duchovní centra v našem těle, která se nacházejí podél páteře. Tyto čakry jsou jako spirály energie, přičemž každá z nich se vztahuje na konkrétní oblast.

Čakra (vyslovuje se ša-kra) je sanskrtské slovo pro "kolo". Předpokládá se, že čakry uchovávají a šíří energii. Čaker je sedm a každá z nich je spojena s určitým orgánem nebo systémem v těle.

Každá čakra má dominantní barvu, která se může stát nevyváženou. Pokud se tak stane, může to způsobit poruchu a fyzické následky. Vhodným zavedením příslušné barvy se porucha pokládá za zlepšenou.

Bioptron Pro1 Violet light

ChakraWoman3_new-article-CZ

ODHALTE SÍLU BAREV

1. ČERVENÁ

Červená je nejodvážnější barva ze skupiny a představuje oheň, teplo, krev, vášeň, sílu vůle, přežití, hněv, temperament, nebezpečí a destrukci. Používá se k dodání energie, povzbuzení pohybu, zvýšení našich okamžitých reakcí a zapálení vášně. Červená je barva spojená se základní čakrou, která spojuje naši energii se Zemí.

2. ORANŽOVÁ

Oranžová je teplá barva, která navozuje pocit štěstí a spojuje fyzickou energii s duševními vlastnostmi. Je barvou kreativity a přizpůsobivosti a poskytuje všeobecný pocit pohody a veselosti. Oranžová má na starosti sakrální čakru, která je domovem tvůrčí životní energie.

3. ŽLUTÁ

Žlutá je barvou intelektu a vnímání. Je barvou osobnosti a ega a představuje naše pocity o sobě

samých a naši sebeúctu. Tato barva podporuje jasné myšlení, odstup, jas, sebedůvěru a šarm. Žlutá představuje třetí čakru, známou jako solar plexus, ve které se rodí sebedůvěra, identita a osobní síla.

4. ZELENÁ

Zelená je barvou lásky, pokroku, růstu, plodnosti, naděje, rovnováhy a nového života. Považuje se za uklidňující a uklidňující barvu, pomáhá bojovat proti stresu. Zelená je také barvou srdeční čakry, ve které se posiluje láska, soucit a laskavost.

5. MODRÁ

Modrá je ještě více uklidňující než zelená, zejména pokud jde o naše emoce. Je to barva spojovaná s meditací a duchovní expanzí, neboť uvolňuje a otevírá mysl. Modrá stimuluje duševní růst a je barvou míru, pravdy, oddanosti, klidu a upřímnosti. Je to barva spojená s krční čakrou a představuje nalezení vlastního hlasu a pravdy.

6. INDIGO

Indigová barva se vždy spojovala s disciplínou, strukturou, vírou a efektivností. Považuje se také za nápomocnou při odstraňování návykových emocí. Přinutí nás čelit strachu, povzbuzuje k pokroku a inspiruje k vlastní zodpovědnosti. Indigo je barvou čakry třetího oka, která otevírá mysl informacím mimo hmotný svět a pět smyslů.

7. FIALOVÁ

Fialová je barva s nejkratší vlnovou délkou a spojuje se se sebepoznáním a duchovním vědomím. Vždy byla považována za rehabilitační barvu a podporuje spojení ega a ducha. Fialová je barva spojená se sedmou a poslední čakrou, tzv. korunní čakrou, která představuje čisté vědomí.

Zepter-Bioptron-Color-Therapy-2-V2

Zepter-Bioptron-Color-Therapy-4-V2