marketingmanager@zepter.com.pl
Subject
Dzień dobry! Wyrażam chęć wzięcia udziału w bezpłatnych Warsztatach Szybkiego Gotowania z ARTMIX! Proszę o kontakt na podane poniżej dane w celu umówienia się na spotkanie. Imię: ……. Nazwisko: ……. Miejscowość: ……. E-mail: …….. Telefon: ……... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym Formularzu przez Zepter International Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 w celach związanych z umówieniem i przeprowadzeniem prezentacji produktów oferowanych przez Zepter International Poland sp. z o.o. oraz w celach marketingowych, a także na przekazywanie danych innym podmiotom do wykorzystania w celach marketingowych. Przed złożeniem oświadczenia zapoznałem/am się z informacjami Administratora danych zamieszczonymi powyżej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 informacji handlowych na adres elektroniczny podany w niniejszym Formularzu.
 
 
 
 
Therapy Air
Therapy Air iOn
O zdraví
Výhody produktů
Přínosy produktů
Multimédia
Reference
Zajímavosti
Bioptron
Vital System
Tesla Hyperlight Eyewear
Nacházíte se v: DOMŮ / Produkty / Zepter Medical / Therapy Air
Velikost textu | A | A | A

Therapy Air®

Sterilizátor vzduchu
Kód: PWC-504   
s aromatickým gelem           
Kód: PWC-503
s aromatickým gelem

 
 
 
 
 
 
 

 
Therapy Air® nabízí významnou úlevu v boji se znečištěným vzduchem uvnitř místnosti a dovoluje vám znovu dýchat čerstvý vzduch. Váš domov i vaše pracoviště se stane zdravějším místem pro život i dýchání.
Ze vzduchu budou odstraněny bakterie, viry, prach, tabákový kouř a ostatní znečišťující látky. Lidé si všimnou rozdílu, jakmile vstoupí do místnosti, kde je Therapy Air®!
Spolupracovníci, zákazníci i vaši rodinní příslušníci – zejména ti, kteří trpí alergiemi – konečně najdou úlevu a budou moci bez obtíží dýchat.

Therapy Air® od společnosti Zepter snižuje obsah škodlivých látek, které pocházejí z prachu, osvěžovačů vzduchu, tabákového kouře, pylu, krbů, pesticidů, aerosolových rozprašovačů, rostlinných výtrusů, zvlhčovačů, kamen, srsti a kůže domácích zvířat a plísní.
Filtrujte vzduch okolo sebe pomocí Therapy Air®, ať to nemusí činit vaše tělo!
 Therapy Air® nabízí geniální přirozené řešení

Jak Therapy Air® funguje:


1 Mikrofiltr odstraňuje ze vzduchu nečistoty
Nečistoty ve vzduchu do průměru 0,4 µm (pylové částice, bakterie, prach a mikroorganismy) jsou zcela odstraněny, když vzduch prochází mikrofiltrem.
Riziko vzniku alergií, astmatu a jiných dýchacích obtíží je tak omezeno na minimum.
 
 Mikrofiltr odstraňuje ze vzduchu nečistoty
 


2 Modul aktivující kyslík vytváří ozón, který ničí mikroorganismy a zbylé škodliviny, jež se usazují na katalyzároru.
V modulu přístroje Therapy Air®, který aktivuje kyslík, vznikají aktivní ionty kyslíku působením jednotky plazmatických výbojů. Tento způsob je nejúčinnější čistič vzduchu schopný zničit mikroorganismy a škodliviny.
 
 Modul aktivující kyslík vytváří ozón, který ničí mikroorganismy a zbylé škodliviny
 

3 Katalyzátor: bakterie, houby atd. jsou zničeny během velice účinného a naprosto bezpečného procesu. Ozón je z vycházejícího vzduchu odstraněn.
Následně dochází v katalyzátoru k hlavní čisticí reakci, kdy ozón a radikály hydroxylu ničí mikroorganismy a škodliviny, které se na tomto speciálním filtru usazují. Vzduch, který z přístroje Therapy Air® vychází, je zbaven ozónu, hydroxylových radikálů, zbylých plynů a nepříjemných zápachů, což činí Therapy Air® naprosto nejbezpečnějším a nejúčinnějším čističem vzduchu, který využívá ozón.
 
 Katalyzátor: bakterie, houby atd. jsou zničeny během velice účinného a naprosto bezpečného procesu
 


4 Aromaterapie, která se uvolňuje ze zásobníku aromatického gelu Swisso Logical, obohacuje vyčištěný vzduch o přírodní aromatické makročástice.
Po průchodu mřížkou výstupního otvoru se vzduch pomocí malého ventilátoru nasává zpět – tentokrát přes perforovaný povrch zadní strany obalu – do komory se zásobníkem aromatického gelu Swisso Logical. Před vypuštěním do místnosti je vzduch obohacen o přírodní částice obsažené v gelu. 
 
 Aromaterapie, která se uvolňuje ze zásobníku aromatického gelu Swisso Logical, obohacuje vyčištěný vzduch o přírodní aromatické makročástice.
 

Funkční schéma Therapy Air
VYČIŠTĚNÝ VZDUCH
AROMATERAPIE
ZNEČIŠTĚNÝ VZDUCH

 Rozměry
   délka 51,5 × výška 40,0 × šířka 14,0 cm
 Hmotnost    6,5 kg
 Zdroj energie       220 V AC – 240 V AC, 50 Hz
 Jmenovitý výkon     Max. 100 W
 Provozní teplota (od - do)    0°–40 °C
 Maximální otáčky hlavního ventilátoru    1400 otáček/min
 Maximální otáčky gelového ventilátoru    1500 otáček/min
 Maximální velikost místnosti     120 m3
 Úroveň ochrany    IP 20
 Symbol kvality    VDE/CE

 Výkon: Objem dodaného čistého vzduchu (CADR)
 Pozice 1       cca. 40 m3/h
 Pozice 2      cca. 80 m3/h
 Pozice 3      cca. 142 m3/h

 Hladina hluku dB(A)
 Pozice 1   
   cca 27–31 dB (A)
 Pozice 2      cca 37–41 dB (A)
 Pozice 3   
   cca 50–54 dB (A)

 Příkon:
 Pozice 1    35 W
 Pozice 2       60 W
 Pozice 3       100 W
 Minimální životnost motoru ventilátoru            15 000 h


VÝHODY PRODUKTU

Therapy Air® působí jako nejúčinnější sterilizátor vzduchu. Funguje:

Biologicky – ozonizuje vzduch tak, jako v přírodě
Chemicky
– ničí bakterie a škodlivé látky 

Ozón: důležité činidlo v samočisticí funkci atmosféry

Díky systému Therapy Air® a jedinečné technologii „Therapy Air® Technology“ (TAT®) můžete dýchat naprosto čistý vzduch tak, jak tomu příroda chtěla:

Therapy Air® tiše čistí vzduch pomocí třífázového procesu.
Je třeba zdůraznit, že přístroj kontroluje produkci ozónu.
Ozón nemůže nepříjemné zápachy přehlušit: oxiduje chemické sloučeniny a zbavuje je zápachů. Ozón je silné oxidační činidlo, které může ničit celou řadu virů, bakterií a jiných toxinů. Oxiduje také fenoly (jedovaté sloučeniny metanolu a benzenu), pesticidy, odpady z chemické výroby a aromatické (zapáchající) sloučeniny. 
 


Therapy Air je nejúčinnější sterilizátor vzduchu.
 
 

Jakým způsobem ozón funguje?

Ve svrchní vrstvě atmosféry naráží ultrafialové záření ze slunce do dvou atomů molekulárního kyslíku (02) a rozdělí je na jednotlivé atomy (01). Každý z těchto atomů se spojí s jinou molekulou dvouatomového kyslíku a vytvoří molekulu se třemi atomy, tedy ozón (03). Většina takto vytvořeného ozónu se přemění zpět na kyslík, ale malé množství zůstává v atmosféře zachováno.
Přírodní nebo uměle vyrobený ozón je vysoce reaktivní, zabíjí bakterie, houby a viry a oxiduje škodlivé látky.

Co je hydroxylový radikál? 

Hydroxylové radikály vznikají v atmosféře, jestliže atom kyslíku (01) – vytvořený rozpadem ozónu – přitáhne atom vodíku (H) z vodní páry (H20) a vytvoří radikál (0H). Tento radikál má ve své elektronové dráze nejdále od jádra nepárový elektron, který se pojí s ostatními a vytváří tak chemické vazby. Tímto způsobem reaguje s celou řadou sloučenin (uhlovodíky, oxid uhelnatý apod.), kterými bychom se jinak otrávili. 
 Přírodní nebo uměle vyrobený ozón je vysoce reaktivní, zabíjí bakterie, houby a viry a oxiduje škodlivé látky.
 
Model reakčního mechanismu Therapy Air

Technologie Therapy Air® 

První mikroskopický obraz hydroxylového radikálu, který skutečně ničí bakterie, byl pořízen na univerzitě v Drážďanech (exotermická reakce)

Model reakčních mechanismů
Část ozónu reaguje s vodou, která se nachází prakticky všude na každém povrchu, například také na vzduchových filtrech s aktivním uhlíkem.
Proto dochází ke vzniku vysoce reaktivních hydroxyradikálů (OH) nebo hydroperoxyradikálů (H02). Během následné oxidace dochází k dalšímu oxidování organických sloučenin v několikafázových reakcích, kdy vznikají tzv. organické peroxyradikály (R02), a ke zničení bakterií a virů např. prostřednictvím biologického inaktivování.

Tento proces zajišťuje, že mikroorganismy, zbytky proteinů a zapáchající chemické látky (organické látky) nahromaděné na povrchu filtru (absorpčním katalyzátoru) a ostatních částech jsou oxidačně zničeny nebo denaturalizovány.
Po reakci s ozónem je filtr (absorpční katalyzátor) hygienicky nezávadný a bez zápachu.  
 
Model reakčního mechanismu Therapy Air – tvorba ozónu
Model reakčního mechanismu Therapy Air – reakce ozónu ve filtru
BAKTERIE
VIRY
PRCHAVÉ ČÁSTICE
OZÓN
HYDROPEROXYLOVÝ RADIKÁL HO2
HYDROXYLOVÝ RADIKÁL HO

Za nejčistším vzduchem se skrývá Therapy Air®!

Aromaterapie Swisso Logical
Nemělo by nás udivovat, že vůně ovlivňují to, jak se cítíme.
Příjemná vůně květin nebo dobrého jídla vyvolává pozitivní reakce. Překvapením však je, že i když vědomě nic necítíme, stále jsme ovlivňováni svým čichem!
Ze všech pěti smyslů je pouze čich spojen přímo s limbickým systémem, který hraje významnou roli při procesu uvažování a učení se a také řídí naše emoce a motivaci.

Vůně mají přímý vliv na naše emoce.
Vůně vědomě či podvědomě ovlivňují naše pocity a dotýkají se naší duše. Výzkum se stále více zabývá aromaterapií a v čele tohoto výzkumu je společnost Zepter. Therapy Air® funguje společně s aromaterapií Swisso Logical, nejnovějším výsledkem výzkumného týmu společnosti Zepter.
Vzduch je nejen čistý a zbavený nečistot, ale podle toho, jaký druh aromaterapie zvolíte, může mít také další pozitivní vlastnosti. 
 
Aromaterapie Swisso Logical
 

Fyzioterapie pro tělo a aromaterapie pro duši!

 
Happiness (Štěstí) – kód PWC-503-060
Aroma štěstí s bergamotem, kosatcem, santalovým dřevem, cedrem, kardamonem a trochou mošusu přispěje k aktivaci vašich čichových receptorů a bude vám dodávat pozitivní vzpruhu po celý den. Toto aroma se nejvíce hodí v situacích, kdy nemáme možnost si vybírat atmosféru či náladu při některých významných příležitostech. A proto pokud máte depresi nebo špatnou náladu, vneste do svého života trochu štěstí. Nejvíce se hodí během oslav, svateb, narozeninových party, rodinných sešlostí, na místech, kde si hrají a spí děti, do školek, restaurací. Také do vaší domácnosti, do školy, obchodů s chovatelskými potřebami atd.    
Aromaterapeutická vůně Happines (Štěstí)
 
Therapy Air® v kombinaci s aromaterapií nemá konkurenci, pokud jde o zlepšení fyzického zdraví a duševní pohody.
Therapy Air® je navržen tak, aby usnadňoval použití aromaterapeutického gelu Swisso Logical, který je dodáván v samostatném balení, jež lehce zapadne do přední části přístroje Therapy Air® a přinese do vašeho domova a kanceláře skutečný „závan“ změny.
 
 

Jak se vyměňují aromatické gely Výměna aromatických gelů je velice snadná!


PŘÍNOSY PRODUKTU

Therapy Air® od společnosti Zepter

 • Účinně bojuje proti znečištění vnitřního ovzduší, poskytuje vám čistý vzduch
 • Ničí bakterie, plísně a viry
 • Neutralizuje nepříjemné pachy tiše a nenápadně
 • Chrání vaši rodinu před znečištěným vnitřním ovzduším, které může způsobit dýchací potíže a rakovinu
 • Nabízí skutečnou úlevu lidem, kteří trpí alergiemi a astmatem
 • Omezuje častost bolestí hlavy a potíží s průduškami
 • Posiluje imunitní systém vašich dětí a díky svým dezinfekčním účinkům je chrání před znečištěním a alergiemi na domácí mazlíčky
 • Neutralizuje pachy ve vašem bytě
 • Pomáhá vám snadněji dýchat a lépe pracovat  

Zdravé řešení proti:   
 • cigaretovému kouři
 • astmatickým záchvatům
 • alergiím
 • dýchacím potížím
 • bolestem hlavy
 • závratím nebo nachlazením
 • bakteriím, plísním a virům
 • problémům s průduškami
 • nepříjemným pachům
 • alergiím na domácí mazlíčky
 • znečištění vzduchu… 
 
 
 

Vyzkoušejte přístroj Therapy Air® všude, kde je znečištěný vzduch 

 
Doma, v kanceláři, ve školce, ve škole, v dětském pokoji, v nemocnici, v lékárně, v čekárně, v továrně, v obchodě s chovatelskými potřebami, v obchodě s nábytkem, v restauraci, v hotelu, ve sportovním centru, ve fitness centru… 

Kde je prostor pro dýchání, tam patří Therapy Air®
 

I když je naše domácnost dokonale čistá, Therapy Air® se stará o naše zdraví

 
Naše domovy jsou naší soukromou oázou – jediným místem, kde se můžeme ukrýt před okolním světem. Používejte systém Therapy Air®, abyste měli jistotu, že jste před okolním světem skutečně v bezpečí. Zdravotnické organizace po celém světě bojují za lepší kvalitu vzduchu, ale jejich zdroje nejsou dostatečné. U sebe doma máme nyní možnost postarat se sami o sebe a učinit svoji část světa zdravější.
Dýchejte doma bezpečně s Therapy Air®!

Dlouhý den v práci, jízda domů v dopravní špičce a bolest hlavy nám znemožňují užít si večer s rodinou. Jak můžeme zajistit, aby čas, který trávíme se svými blízkými, byl kvalitnější?
Vyčistěte si vzduch doma s přístrojem Therapy Air®, vydechněte všechen stres s pomocí aromaterapie Swisso Logical a užívejte si čas se svými blízkými, kteří mají dostatek energie, aby se o ni s vámi mohli podělit, protože i oni čerpají sílu z čerstvého a zdravého vzduchu! Nedovolte únavě, aby vám pokazila kouzelné okamžiky, které prožíváte s rodinou!  
 

Díky přístroji Therapy Air® nás vzduch pozitivně ovlivňuje při všem, co děláme!

 
Dýchání ovlivňuje všechno, co děláme. Ucpané plíce, bolest hlavy a únava mohou zničit více než pouhý den v práci nebo večeři v restauraci. Nedovolte, aby vám špatný vzduch pokazil chvíle, které jste se rozhodli strávit s někým výjimečným. Děti na víkend odjely a vy nemáte na práci nic jiného než zůstat doma s tím, koho milujete. Zhluboka se nadechněte. Vzduch má díky Therapy Air® zvláštní sílu.

Zkuste si vzpomenout na svět, ve kterém jste vyrůstali. Jak se změnil? Jakým druhům nových problémů musejí naše děti každý den čelit? Problémů, které si ani nedovedeme představit! Jejich organismy nejsou připravené na neustálý útok chemických látek a toxinů, které se nacházejí v našem ovzduší.
Jsou ještě příliš mladé a je ostudné, že musí čelit jedovatému okolnímu světu. Zařiďte, aby doma byly v bezpečí. Používejte systém Therapy Air® a zajistěte, aby po dobu, kterou tráví doma, dýchaly zdravý vzduch. Dejte jim šanci, aby se se světem vypořádaly! 


Jaká škoda, že nemají přístroj Therapy Air® ve škole!
Děti si mezi sebou vyměňují a šíří veliké množství bacilů! Ujistěte se, že pokud tyto bacily přinesou domů, vy si s nimi dokážete poradit – a zničit je pomocí přístroje Therapy Air®
 

Kde je prostor pro dýchání, tam patří Therapy Air®

 
Naše domovy jsou pravděpodobně tím nejdůležitějším – ale pouze jedním – z mnoha míst, kde trávíme svůj čas. Co naše pracoviště? V práci trávíme až 35 % veškerého času! Které z věcí na našem pracovišti ovlivňují, jaký vzduch dýcháme? Jakým způsobem ovlivňuje vzduch, který dýcháme naši práci?
Umístěte přístroj Therapy Air® blízko místa, kde pracujete, a pocítíte rozdíl. Tam, kde vám dříve působením jedovatých látek slzely oči (a nezapomínejte také na své zákazníky a klienty) a bolelo vás v krku, budete moci znovu lehce dýchat a jasně přemýšlet! Ano, přemýšlet! Jak se můžete soustředit na práci, když ani nemůžete dýchat?

Osvoboďte svoji mysl i tělo, zbavte se jedovatých látek, které se vyskytují – nebo dokonce vznikají – na vašem pracovišti. Dýchejte snáze a pracujte lépe. Použijte aromaterapii, aby vám dodala energii, když se snažíte dokončit věci v termínu, nebo aby se u vás zákazníci cítili dobře.
Přístroj Therapy Air® vám poskytne výhodu oproti konkurenci – výhodu zdravého prostředí!

Volný čas je doba, kterou věnujeme sami sobě. Bylo by hloupé zanedbávat své vlastní zdraví, když uvážíme, jak široké jsou možnosti použití přístroje Therapy Air®! V tělocvičně, v kavárně, v kině… Jen si pomyslete! Kdyby všechna tato místa byla vybavena přístrojem Therapy Air®, mohli bychom vždy dýchat zdravý vzduch!

Co dýcháte v tělocvičně? Chemické deodoranty, pot, vodní páry kdoví odkud! Je známo, že nemoc legionářů se šíří vodní párou z parní lázně nebo horké koupele. A to všechno dýcháte? Návštěva romantické restaurace s tlumeným světlem svíček a aromatickou vůní by byla mnohem více osvěžující, kdybychom mohli zároveň dýchat čerstvý, zdravý vzduch.
Přístroj Therapy Air® je lehký a snadno přenosný. Můžete jej umístit v podstatě kamkoliv.
Použití a výhody přístroje Therapy Air® jsou nespočetné. Dlouhé hodiny strávené uvnitř místnosti nám dávají čas pro sebe sama.
 

S přístrojem Therapy Air® jste blízko u svých domácích mazlíčků, ale daleko od alergií 

 
Svá domácí zvířata se snažíme vychovávat co nejlépe, ale co vlastně dělají, když se nedíváme? Co se děje, když pes vyběhne na dvůr? Všichni, kdo někdy chovali psa, by vám mohli vyprávět. Štěňata jsou tak rozkošná, ale nadělají tolik nepořádku. Domácnosti a byty už nikdy nebudou vypadat stejně – zápach přetrvá celé roky. A co starší psi? Ti rádi plavou a válejí se v blátě. Bez častého mytí mohou pořádně zapáchat!
Jaké „dárky“ nám nosí domů kočky?
Všechny tyto věci mohou ovlivnit kvalitu vzduchu, který doma dýcháme, nemluvě o chlupech nebo peří. Zeptejte se kohokoli, kdo má alergii na zvířecí srst! Zbavte svůj domov těchto známých i neznámých rizik za pomoci mimořádně kvalitní filtrace a sterilizace vzduchu. Navíc, zvířata, která mají mnohem citlivější smysly, pravděpodobně ocení čistý vzduch dokonce více než vy!
 


 Vyzkoušejte přístroj Therapy Air® všude, kde je znečištěný vzduch


I když je naše domácnost dokonale čistá, Therapy Air® se stará o naše zdraví

Díky přístroji Therapy Air® od společnosti Zepter nás vzduch pozitivně ovlivňuje při všem, co děláme!

Díky přístroji Therapy Air® od společnosti Zepter nás vzduch pozitivně ovlivňuje při všem, co děláme!

Kde je prostor pro dýchání, tam patří Therapy Air

Kde je prostor pro dýchání, tam patří Therapy Air

S přístrojem Therapy Airjste blízko u svých domácích mazlíčků, ale daleko od alergií