ZEPTER
  
Objednávka prezentace
 
Nacházíte se v: DOMŮ / Objednávka prezentace / Home Care
Velikost textu | A | A | A

Objednejte si prezentaci výrobků Zepter

Jméno *:
Příjmení *:
Město *:
PSČ *:
Ulice:
Telefon:
 
Mobilní telefon *:
 
E-mail *:
Země *:
Program:
 
Objednávám prezentaci následujících Zepter produktů *:


Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené podmínky.

INFORMACE O OCHRANĚ SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Tímto dávám, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou, souhlas společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená 55, IČ: 14500469 se zpracováním svých osobních údajů, a to titulu, jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o. Potvrzuji, že mě společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., poučila o mých právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona. Souhlasím s tím, aby společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla smluvním partnerům-reprezentantům.

Jsem poučen/a o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů.

Rovněž berete na vědomí, že mám ze zákona právo:
(i) požadovat informace ohledně toho, zda jsou data, která se mne týkají, řádně zpracovávána;
(ii) na opravu nebo vymazání těchto dat.

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně ochrany Vašich soukromých dat či vykonávání výše uvedených práv kontaktujte, prosím, prostřednictvím pošty nebo e-mailem Zákaznické centrum ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., K Vypichu 1119, 259 19 Rudná u Prahy, info@zepter.cz; tel.: 311 331 888.


Vložte bezpečnostní kód *:
 Security code
*) Vyplnění tohoto údaje je povinné